Vergoeding

Dieetadvies wordt vergoed uit de basiszorg tot 180 minuten (3 uur, ca. 4-5 afspraken). Het eigen risico wordt voor kinderen niet aangesproken. Sommige zorgverzekeringen vergoeden extra dieetzorg vanuit het aanvullende pakket.

Verwijzing: Er is geen verwijzing meer nodig van de (huis) arts om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar.

In eerste instantie wordt bij dieetadvies gebruikgemaakt van de vergoeding vanuit de basisverzekering. Onderstaande tarieven zijn van toepassing als het kind meer afspraken heeft dan de zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven regulier (indien vergoeding op is)

  • Vervolgconsult: € 39,50
  • Weegconsult: € 22,50

Tarieven ‘op reis met Hap en Snap’

  • Vervolgconsult: € 41,50
  • Weegconsult: € 22,50

De tijd die een afspraak in beslag neemt is over het algemeen als volgt:

  • 1e afspraak (intake): 60 minuten spreekuur + 15-30 minuten voedingsadvies
  •  2e afspraak: 30 minuten spreekuur + 0-15 minuten voedingsadvies
  • Vervolgconsult: 30 minuten spreekuur

Niet nakomen afspraak
Als u niet aanwezig kunt zijn op de gemaakte afspraak kunt u deze 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Is de afspraak niet (op tijd) afgezegd dan worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.