Stagiair Sanne stelt zich voor

Vanaf 14 september zal Sanne meelopen met de spreekuren van Guusje in zowel Katwijk als Leiden. Hieronder stelt ze zich alvast voor:

Hallo ik ben Sanne 20 jaar en zit nu in het derde jaar van de opleiding voeding en diëtetiek. In dit jaar mag ik weer stagelopen en dit ga ik doen bij de kindereetcoach! In dit bericht wil ik mij even kort voorstellen, ik kom uit Rijnsburg, hou van creatief bezig zijn en ben trotse zus van 3 zusjes en 3 broertjes. Ik heb zelf op korfbal gezeten en kijk graag nog eens een wedstrijd. Verder ga ik naar de kerk waar ik verschillende activiteiten met kinderen doe, dit vind ik erg leuk. Vanaf dinsdag 14 september ben ik in de praktijk te vinden. Ik zal eerst een beetje meekijken en later misschien zelf ook gesprekken voeren. Ik heb er super veel zin in en wie weet zie ik je wel binnenkort. 

Veel liefs,

Sanne Star

Stagiar Emrah

Van februari tot juli 2021 zal stagiair Emrah regelmatig te zien zijn tijdens de spreekuren. Hieronder stelt hij zich alvast voor:

Hallo,
mijn naam is Emrah, ik ben 33 jaar en woon in Leiden. Mijn vrienden noemen mij soms een duizendpoot die ervan houdt om mensen te coachen en hier is waarom…

Ik volg de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool, dit in deeltijdvorm. Naast mijn studie ben ik werkzaam als begeleider in de gehandicaptenzorg. De doelgroep waar ik mee werk zijn jong volwassenen
met een psychiatrische problematiek i.c.m. hun verstandelijke beperking.
Tot slot ben ik ook crossfit coach waar bij ik zowel volwassenen als
kinderen sportles geef. Je kan dus zeggen dat ik behoorlijk wat geduld en discipline moet hebben om dit in goede banen te lijden.

De aankomende tijd loop ik stage in de praktijk van Guusje en ga mij
vooral bezig houden met het opstellen van behandelplannen. Hierdoor hoop ik mezelf te kunnen ontwikkelen als professional waarbij ik proactief, effectief en constructief wil samen werken met de hulpvraag van de patiënt. Het lijkt me dan ook super leuk als ik kinderen kan helpen bij hun hulpvraag waarbij ik een steentje kan bijdragen naar een gezondere leefstijl.

Vroeger leerde ik van mijn moeder om alles te eten. Dit gebeurde soms
iets te vaak in volume waardoor ik vroeger overgewicht had. Ik ben zelf
aan de slag gegaan om mijn leefstijl te veranderen door gezonder te gaan
eten. Ik ben meer voedingsproducten gaan proeven in kleinere
hoeveelheden en tegelijkertijd ben ik meer gaan bewegen. Door deze
combinatie ben ik een hele boel kilo’s verloren en voel ik me fit. Terug
kijkend naar die periode had ik graag op eerdere leeftijd daar hulp bij
willen hebben zodat ik een gezondere start van mijn jeugd had kunnen
maken.

Ik ben zeer nieuwsgierig naar de komende stageperiode bij De Kindereetcoach en hoop jullie snel in de praktijk te zien.

Spreekuren & extra maatregelen

Wat fijn, vanaf maandag 11 mei mogen wij de deuren van onze praktijk weer openen. Wij zullen ons aan alle (hygiëne)maatregelen houden van het RIVM. Alle afspraken vinden vanaf nu dan ook weer plaats op de praktijk. Vind je het toch fijner om nog eventjes te (video)bellen? Geen enkel probleem, geef dit dan even aan, dan wordt je door Guusje of Mirjam gebeld op het tijdstip van de afspraak. 

Voor het face to face consult vragen we jullie je aan de volgende richtlijnen te houden:

 • Voor kinderen geldt, kom maximaal met 1 ouder
 • Kom niet te vroeg op de afspraak, wacht bij mooi weer evt. buiten tot het tijdstip van de afspraak 
 • Wij vragen jullie bij binnenkomst om de handen te desinfecteren 
 • Gebruik het toilet alleen in geval van nood
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Hoest en/of nies in je elleboog

Wij vragen jullie/je om contact met ons op te nemen, en NIET naar het spreekuur te komen indien: 

 • Er sprake is van een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
 • Er de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) zijn geweest
 • Er  huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten zijn 
 • Of als er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld is geweest

Zowel een telefonische afspraak als de afspraak verzetten is dan mogelijk. Hopelijk tot gauw op het spreekuur!

Zwangerschapsverlof

Vanaf 25 november 2019 tot en met 30 maart 2020 wordt wegens zwangerschapsverlof van Guusje de praktijk waargenomen door collega’s Mirjam van Delft (op maandagmiddag en donderdagmiddag) en Ilse Boonders (op woensdagochtend- en middag).

Bij hen kun je terecht met met voedings- en dieetvragen op het gebied van kind & gezin, vragen over vergoeding & afspraken, of voor het inplannen van een intake- of vervolggesprek.

Mirjam van Delft

Praktijkvoorwaarden kinderdiëtistenpraktijk

Praktijkvoorwaarden De Kindereetcoach 

Algemene voorwaarden
1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: De professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en
volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. De diëtist is ingeschreven in het
Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Cliënt: Natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert.
Dieet: Voeding op medische indicatie.
Dieetadvisering: Advisering omtrent een dieet.
Voedingsadvies: Advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een
medische indicatie
Consult: Mondeling dan wel schriftelijk, bevestigde afspraak waarin het dieet en/of voedingsadvies wordt verstrekt.
2.    De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief). Echter, om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kán de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden uw zorgverzekeraar).
3.    De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling, tenzij de cliënt daar bezwaar tegen heeft.

Afspraken
Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 18:00 bellen op telefoonnummer 06-33106028 of mailen naar: guusje@dekindereetcoach.nl  (m.u.v. schoolvakanties; gedurende vakanties is de praktijk beperkt bereikbaar of gesloten).

Verhindering
1.    Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail af te zeggen (weekenden en feestdagen niet meegerekend).
2.    Wanneer de afspraak niet of niet tijdig af is gezegd, kan de voor u gereserveerde tijd wel in rekening worden gebracht. Voor ziekte of bijzondere omstandigheden kan hierin een uitzondering worden gemaakt. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden teruggevraagd. U ontvangt zelf een factuur voor dit consult. 
3.    Indien u meerdere keren niet bij een afgesproken consult met de diëtist komt zonder afmelding, kan de diëtist de dieetbehandeling afsluiten. 

Behandeltijd en declaratie
1.    Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Voor cliënten onder de 18 jaar wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Voor cliënten boven de 18 jaar zal de dieetbehandeling ten koste gaan van het wettelijk vastgestelde eigen risico. De zorgverzekeraar verhaalt dit eigen risico op de cliënt.
2.    Zorgverzekeraars bieden eventueel extra behandeluren aan in de aanvullende verzekering. Raadpleeg uw polis of vraag na bij uw zorgverzekeraar of u een extra vergoeding voor dieetadvisering krijgt.
3.    Het consult dat door de diëtist in rekening wordt gebracht, bestaat uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht. Indirecte tijd is de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden, waarbij de cliënt niet aanwezig is. Denk hierbij aan registratie van gegevens, uitwerken van dieetbehandelplan en informeren van de verwijzer. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
4.    De diëtist declareert in de meeste gevallen de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Wanneer dit niet mogelijk is, of wanneer de maximale vergoeding vanuit de zorgverzekering reeds zijn gebruikt, ontvangt de cliënt een factuur en dient deze zelf te betalen (zie tarieven). 

Betalingsvoorwaarden
1.    De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde of gefactureerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie, dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.
2.    Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
3.   De diëtist is bij wanbetaling gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan of derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt. In het algemeen zal eerst een herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. 
5.    Tenzij het tegendeel wordt bewezen, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Tarieven
Intakegesprek (60 minuten contacttijd + opstellen dieetadvies) € 90,-
Vervolgconsult (30 minuten) € 35,-
Weegconsult (15 minuten) € 17,50,-
Telefonisch- of e-mailconsult € 17,50,-
Toeslag voor huisbezoek € 17,50,-
Vervolgconsult Lekker Pûh!!! € 37,50 

Deze tarieven gelden voor niet-gecontracteerde zorg, dat wil zeggen:
– u wenst algemeen voedingsadvies (indien niet vergoed door uw zorgverzekeraar);
– u wenst dieetadvies zonder verwijsbrief (indien niet vergoed door uw zorg verzekeraar);
– u wenst meer begeleiding dan uw zorgverzekeraar vergoedt.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiend uit, of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit wanneer u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om hier een aparte afspraak voor te maken, zodat uw diëtist voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort. 

Privacy
De privacy van de cliënt zal door de diëtist worden gerespecteerd. Alles wat de cliënt met de diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt mag aan diens partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. Meer informatie zie onze privacyverklaring www.dekindereetcoach.nl/privacyverklaring

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist.

Privacyverklaring

pastedGraphic.png

Privacyverklaring De Kindereetcoach

De Kindereetcoach gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van De Kindereetcoach dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

De Kindereetcoach heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De Kindereetcoach bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

De Kindereetcoach zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De Kindereetcoach heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. 

De Kindereetcoach zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft De Kindereetcoach een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De Kindereetcoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar guusje@dekindereetcoach.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

De Kindereetcoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-33106028 of via guusje@dekindereetcoach.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door De Kindereetcoach kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via guusje@dekindereetcoach.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Vandaag is het Nationale Pannenkoekdag

Misschien heb je er al van gehoord deze week, of doet jouw school mee. Vandaag is het namelijk zo ver: nationale pannenkoekdag! Dé dag dat er door kinderen van basisscholen door heel Nederland pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. Zo worden opa’s en oma’s in het zonnetje gezet en getrakteerd op een heerlijk p-moment.

Doet jouw school vandaag niet mee, kun je natuurlijk thuis meedoen. Doop jezelf om tot heuse pannenkoekenbakker en kokkerel samen de sterren van de hemel voor je ouders, broertjes of zusjes, opa’s, oma’s of bijvoorbeeld die lieve buurvrouw die altijd oppast!

R E C E P T E N

Maar pannenkoeken maak je natuurlijk niet uit een pak kant-en-klare pannenkoekenmix, die maak je zelf van pure ingrediënten. En wist je dat je bijvoorbeeld verantwoorde banaan-ei pannenkoekjes maken. Het favoriete ontbijtrecept van mijn nichtje als ze komt logeren. Ook fijn als tussendoortje wanneer je kei-hard hebt gesport!

De Gouwe Ouwe

Wat heb je ook nodig voor beslag?
250 gram volkoren meel
1 ei
500 ml melk
1 snuf zout

Verhit wat boter of olie in een koekenpan. Giet of schep wat beslag in de pan,  en bak je pannenkoek tot de bovenkant droog is. Dan kun je hem omkeren met een spatel.

Als er sprake is van een allergie of overgevoeligheid voor melk of gluten, dan kun je dit recept kun je aanpassen naar koemelkvrij of glutenvrij. Door een plantaardige melkvervanger (zoals bijvoorbeeld amandelmelk of sojamelk) te kiezen, of het meel te vervangen door boekweitmeel: lekker in combinatie met kaneel en vanillepoeder door je beslag en belegd met een lepel chocospread (zie recept hieronder).

Weetje!
Voor een extra fluffy effect kun je een lepel bakpoeder door je beslag doen.

Chocopret

Deze zelfgemaakte chocospread is een heerlijk alternatief voor de zoetliefhebbers en chocolademonsters onder ons!

Wat heb je nodig?
6 medjoul dadels
2 el cacao
100 ml water

Vergeet de dadels niet te ontpitten en door midden te snijden. Mix alle ingrediënten tot een glad geheel met een staafmixer en strijk 1-2 lepels over je pannenkoek. Je kan de chocospread zowel koud als opgewarmd gebruiken.

Banaan-ei pannenkoek

Wat heb je nodig voor het beslag?
1 banaan
1 ei
1 theelepel kaneel

Prak de banaan fijn in een kommetje, en voeg het ei toe. Meng ze goed met elkaar, en klop de theelepel kaneel door je ‘beslag’. Doe een klontje boter of scheutje olie in de pan. Je kunt de pannenkoek in zijn geheel afbakken, of maak kleine pannenkoekjes door 2-3 eetlepels van je beslag per keer te gebruiken. Keer na enkele minuten om, zodat beide kanten mooi bruin worden. Voila!

Hoe eet jij het liefst je pannenkoek?

Recept voor een winterse havermoutpap

Terwijl de laatste restjes sneeuw wegsmelten, en met kerst al bijna in zicht, is het heerlijk om de vertrouwde boterhammetjes eens te verruilen door een verwarmend havermoutje. Ik maakte vandaag deze lekkere appeltaart-variant.

Wat heb je nodig?

– een kopje melk
– 3-4 eetlepels havermout
– een snuf kaneel
– een appel

Hoe ga je te werk?

Verwarm de melk met de havermout in een kleine pan.  Was ondertussen de appel en snij deze in kleine stukjes. Vergeet niet tussentijds in de havermout te roeren. Voeg na enkele minuten de stukjes appel en de kaneel toe, en laat nog even doorkoken.
Voila! Je appeltaarthavermoutje is klaar! Ook lekker met een handje rozijnen of vanille.

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij een aanrader? Laat hem achter in de reacties!

Tip van de dag

Tip van de dag van Guusje Peters in Katwijk:

Fleur op de foto is 8 jaar.
Ze is in oktober met Lekker Puh!!! begonnen en er is al 10 cm van haar buikomtrek af!
Ik ben supertrots op haar!

De tip van Fleur:
Denk goed na over wat je eet.